Fujitsu Docomo F-08D, T-01D siêu rẻ 799K: Rom tiếng việt – Đã tốt nay còn tốt hơn

Fujitsu Docomo F-08D, T-01D siêu rẻ 799K: Rom tiếng việt – Đã tốt nay còn tốt hơn







Fujitsu Docomo F-08D là sản phẩm phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên, hay những bạn cần một chiếc máy phụ. Với 100 cây với giá 799k thì đây là…

Fujitsu




Leave a Reply

Your email address will not be published.